אסיפת תושבים 4.4.17

בתאריך ה4.4.17 ביום שלישי בשעה 20:00 בערב תתקיים במועדון המושב אסיפת תושבים