מהמושב לתושב 23.1.2014

לכולם שלום רב,

ביום ב' 21.1.2014 התקיימה ישיבה ראשונה של הועד המוניציפאלי החדש.

במסגרת הישיבה נבחר עמי שרון לכהן כיו"ר ונקבעו בעלי זכות חתימה בחשבון (פרוטוקול הישיבה יופץ בימים הקרובים).

לידיעתכם, ישיבת עבודה ראשונה המשותפת לועד המקומי ולועד האגודה מתוכננת ליום ב' 28.1.2014 בשעה 18:30.

כדי להתחיל ולעבוד, בכוונתינו להקים ועדות ייעודיות בתחומים שונים:

ועדת בטחון ובטיחות: מינוי קב"ט למושב, צוות אבטחה, שערי כניסה, בטיחות בתעבורה ועוד..

ועדת איכות סביבה: הצבת מיכלי מחזור, פעילות מקדמת סביבה ועוד…

ועדת אחזקה ובינוי: מיפוי מפגעים וטיפולם…

ועדת חינוך: טיפול בסוגיות החינוך הפורמלי (בי"ס וגני ילדים) והא-פורמלי (קייטנות, צהרונים..) ועוד..

ועדת כספים מכרזים: העסקת ספקים ובעלי מקצוע..

ועדת בריאות וספורט: אורח חיים בריא, קידום החינוך הבריא ופעילויות ספורט…

ועדת תרומה לקהילה: סיוע לנזקקים הן מקרב התושבים והן בפעילויות תרומה לקהילה ארציים (בדיסקרטיות כמובן..)

ועדת קשרים בינישוביים: פיתוח קשרי עבודה עם מושבים בסביבה לטובת הרחבת סל השירותים וסיעור מוחות.

ועדת ביקורת: פיקוח וביקורת על פעילות הועד המקומי.

ועדת תרבות: תעסוק בכלל היבטי התרבות במושב ותחולק לשלוש תת ועדות:

  1. הגיל הרך ומשפחות
  2. נוער
  3. מבוגרים וגיל שלישי

כל תושב/ת המעוניינים לקחת חלק באחת הועדות ייצור קשר עוד השבוע עם אורית המזכירה ויעדכנה. ניתן לציין אם יש הכשרה מיוחדת או השכלה רלוונטית היכולה לסייע בועדה זו או אחרת.

 

תודה לכולם!