מכרזים.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין
מושב גני יוחנן בסיוע מועצה אזורית גזר מבצע עבודות שיפור תשתיות בישוב.
כל המבקש להשתתף במכרזי המועצה, חייב להגיש אך ורק את החוברת המקורית על פי המפורסם במודעת המכרזעיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז כמופיע באתראין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר. אם יתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחייבויותיו תיפסל ההצעה אוטומטית. הנוסח המקורי הוא הקובע.
לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.
 • תקציב

  מכרז שרותי שמירה גני יוחנן

  הזמנה להשתתף במכרז שמירה  הוועד מקומי של מושב גני יוחנן פונה בזאת להציע הצעות להשתתפות במכרז לביצוע שרותי שמירה עד ה 15.6.18 . על המגישים לעמוד בתנאים הבאים: רשאי להשתתף… קרא עוד →

 • מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין

  מכרז עבור גינון ציבורי 2018

  מושב גני יוחנן הזמנה להשתתף במכרז גינון וניקיון הוועד מקומי של מושב גני יוחנן פונה בזאת להציע הצעות להשתתפות במכרז לביצוע החזקת הגינון בשטחי המושב. על המגישים לעמוד בתנאים הבאים:… קרא עוד →

 • תקציב

  מכרז שרותי שמירה גני יוחנן

  הזמנה להשתתף במכרז שמירה  הוועד מקומי של מושב גני יוחנן פונה בזאת להציע הצעות להשתתפות במכרז לביצוע שרותי שמירה עד ה 15.4.17 . על המגישים לעמוד בתנאים הבאים: רשאי להשתתף… קרא עוד →

 • מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין

  מכרז עבור גינון ציבורי

  הזמנה להשתתף במכרז גינון וניקיון הוועד מקומי של מושב גני יוחנן פונה בזאת להציע הצעות להשתתפות במכרז לביצוע החזקת הגינון בשטחי המושב. על המגישים לעמוד בתנאים הבאים: רשאי להשתתף במכרז… קרא עוד →

 • מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין

  מכרז עבור שילוט רחובות מואר-חשמלי

  מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין מושב גני יוחנן בסיוע מועצה אזורית גזר מבצע עבודות שיפור תשתיות בישוב. כל המבקש להשתתף במכרזי המועצה, חייב להגיש אך ורק את החוברת… קרא עוד →

 • מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין

  מכרז עבור התקנת ספסלים

  מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין מושב גני יוחנן בסיוע מועצה אזורית גזר מבצע עבודות שיפור תשתיות בישוב. כל המבקש להשתתף במכרזי המועצה, חייב להגיש אך ורק את החוברת… קרא עוד →

 • מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין

  מכרז עבור התקנת מראות פנורמיות

  מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין מושב גני יוחנן בסיוע מועצה אזורית גזר מבצע עבודות שיפור תשתיות בישוב. כל המבקש להשתתף במכרזי המועצה, חייב להגיש אך ורק את החוברת… קרא עוד →

 • מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין

  מכרז עבור התקנת מחסומי חניה

  מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין מושב גני יוחנן בסיוע מועצה אזורית גזר מבצע עבודות שיפור תשתיות בישוב. כל המבקש להשתתף במכרזי המועצה, חייב להגיש אך ורק את החוברת… קרא עוד →

 • מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין

  מכרז עבור מתקני אופניים

  מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין מושב גני יוחנן בסיוע מועצה אזורית גזר מבצע עבודות שיפור תשתיות בישוב. כל המבקש להשתתף במכרזי המועצה, חייב להגיש אך ורק את החוברת… קרא עוד →

 • מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין

  מכרז להתקנת לוחות מודעות

  מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש טובין מושב גני יוחנן בסיוע מועצה אזורית גזר מבצע עבודות שיפור תשתיות בישוב. כל המבקש להשתתף במכרזי המועצה, חייב להגיש אך ורק את החוברת… קרא עוד →

Back to Top