סיכום אסיפת תושבים 4.4.17

 

protocol1

סיכום אסיפת תושבים  04.04.17 שלום רב, להלן סיכום אסיפת תושבים אשר נערכה בתאריך04.04.17פרוטוקול אסיפת תושבים 2017