סיכום ישיבת ועד 11/09/2017

שלום רב,

להלן סיכום ישיבת הועד המקומי אשר נערכה בתאריך 11.09.17   פרוטוקול 11092017