סיכום ישיבת ועד 14.8.17

סיכום ישיבת ועד 14.8.17

שלום רב, להלן סיכום ישיבת הועד המקומי אשר נערכה בתאריך  14.217סיכום פרוטוקול- 140817