סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום א' תאריך 09.03.2014

נוכחים: מר עמי שרון ,מר רזי עטואר – מזכיר המושב, הגב' קרן מכלוף טליס, מר יצחק פרסקי,מר איתי שייביץ,   מר יואל אוירבך,מר רועי שיימן – מד"ב.

על סדר היום:

 1. הצגת מזכיר חדש
 2. מועדון תרבות
 3.  איכות סביבה ונקיון המושב
 4. פורים
 5. גוש מושבים
 6. ועדות
 7. מים

החלטות:

 1. ברכות למר איתי שייביץ ומר יואל אוירבך על הצטרפותם לוועד המקומי במקום מר ישראל שרון ומר איציק כחלון שפרשו.
 2. הצגת המזכיר החדש של המושב  – מר רזי עטואר אשר הינו יועץ חיצוני לתע"ש וייצוא בטחוני, רזי נבחר כמזכיר המושב לאחר מספר ראיונות עם מתמודדים ראויים. דרכי ההתקשרות עם המזכיר החדש יפורסמו על לוח המודעות שבמזכירות.  בהזדמנות זו אנו מודים למר משה ברנד על שנים רבות של עשייה למען המושב.
 3. מר רועי שיימן מד"ב המושב השתתף בישיבה על מנת לתת סקירה לגבי פעילות הנוער במושב.                     מועדון הנוער יעבור ממקומו הנוכחי אל מועדון התרבות החדש אשר ישמש את כלל תושבי המושב – גיל שלישי, נוער והגיל הרך. אנו נצייד את מועדון התרבות בהדרגה לאחר קבלת אישור המועצה.
 4. תשתיות במושב–בעקבות סיור של נציג המועצה תצא בימים הקרובים הצעת מחיר מסודרת לתיקון תשתיות במושב כגון מדרכות,לוחות מודעות,תאורת רחוב וכו'. לשאלתי בדבר השלמת הפיתוח בהרחבות מסר כי הנושא באחריות מי שגבה את דמי הפיתוח קרי הוועד החקלאי.
 5. נערכה פגישה עם נציגי איכות הסביבה מהמועצה במושב הועלה על ידם נושא הוצאת הפסולת הגושנית/גזם שלא בימים המאושרים לכך (ניתן להוציא עד יום לפני הפינוי) ציינו כי הפקח של המועצה מסתובב ומחלק דוחות לתושבים אשר חורגים. נציגי הוועד בקשו לתת לתושבים זמן להיערך ולהסתגל למיקום הוצאת הפסולת ולימים המתאימים ובכך להימנע מדוחות מיותרים. עלה נושא פינות המחזור והעתקתם למקום נגיש על מנת שישרת את התושבים בצורה טובה יותר.
 6. פורים – תתקיים מסיבת פורים לכלל התושבים מעל גיל 18 ביום חמישי 13.3 בשעה 21:30 באולם המזכירות. ביום ראשון 16.3 ישנה פעילות של חב"ד ברחבת המזכירות וביום שני 17.3 משעה 10:30 יתקיים פורימון לכלל תושבי המושב. בנוסף יחולקו משלוחי מנות ע"י הנוער לדור המייסדים.
 7. גוש מושבים –התקבלה החלטה של הוועד ליצור גוש מושבים עם המושבים השכנים המעוניינים בשיתוף פעולה-בשלב ראשון יציץ,גני הדר ורמות מאיר וזאת בשל דרך מחשבה זהה ובעיות משותפות כגון: מעבר רכבים במושבים,תקציבים,גניבות וכו'.
 8. וועדות: המטרה היא לרתום את התושבים לעשות למען עצמם. ועדת בטחון,תרבות,חינוך,איכות הסביבה.               נציגי הוועד משתלבים בועדות על מנת שיהיה חיבור בין העבודה למציאות כלכלית.
 9. מים – עד היום הנושא עבד דרך האגודה החקלאית אשר רכשה ממי הדרום והעבירה לתושבים.                                 בסיום התהליך כל אחד מהתושבים יעבוד מול מימי הדרום ישירות.
 10. לאחר פסח יתקיים טורניר כדורגל וכדורסל של ארבעת הישובים. כל מי שמעוניין לקחת חלק נא ליצור קשר עם עמי שרון/איציק פרסקי. פרסום נוסף לגבי הטורניר אנו נפרסם בנפרד.

                                                                                            בברכה,

                                                                                           ועד מקומי- גני יוחנן