סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום ג' תאריך 27.05.2014

  נוכחים: מר עמי שרון ,מר רזי עטואר – מזכיר המושב, עו"ד קרן מכלוף טליס, מר יצחק פרסקי, מר איתי שייביץ

על סדר היום:

 1. אסיפת תושבים
 2. "כביש המריבה"
 3. גני משחקים
 4. ליווי הסעות תלמידים
 5. השכרת מועדון התרבות
 6. גינון
 7. דואר
 8. חיובי ארנונה
 9. איכות הסביבה

החלטות:

 1. אסיפת תושבים – נקבעה אספה כללית. מטרת האסיפה לשמוע את כלל התושבים, להשמיע ולעדכן בשינויים שחלו עד כה ותוכניות עתידיות. האספה תארך ביום חמישי 26.6.14  בשעה 19:00, במועדון תרבות. כולם מוזמנים.
 2. "כביש המריבה" – בפגישה שנערכה במועצה, גיבשנו עם ראש המועצה מר פטר וייס  פתרון שמקובל עלינו ונותן מענה לבעיה האמיתית שזו התנועה הרבה שמגיעה מכיוון  מזכרת בתיה. בעקבות כך נעתרנו לבקשת המועצה לארכה על מנת להסדיר את נושא חוקיות  הכביש. ראש המועצה נתן הסכמתו לבניית שערים "חכמים"  ,במימון המועצה, שיחסמו את תנועת כלי הרכב ממזכרת בתיה,בעיה המשותפת גם לשכננו יציץ, גני הדר ורמות מאיר.
 3. גני משחקים – במסגרת שדרוג גני המשחקים, התקבלו מספר הצעות, כולן נבדקות. כמו כן נבדקת תוספת מתקני ספורט למבוגרים, החלו עבודות לתיקון מדרכות, שלטים, לוחות מודעות ובורות בכבישים.
 4.  הסעות תלמידים – בהמשך לבעיות שעלו בתנועת ההסעות (אלימות, איחורים ובעיות בטיחותיות) זומנה ההנהגה ההורית לישיבת הוועד ועלו מספר רעיונות כגון ליווי מבוגר.   הוועד יבדוק מה הפתרון שניתן ביישובים אחרים  ויפעל למתן מענה הולם.
 5. השכרת מועדון התרבות – לאחר סיום תיקון הליקויים במועדון התרבות, ניתן יהיה לשכור את המועדון לימי הולדת במחיר של 200 ₪ לתושב גני יוחנן ו- 500 ₪ לתושב חוץ. (העלות לתושבי המקום מהווה תשלום לניקיון המועדון לאחר האירוע). כמו כן החל תהליך איתור מפעילים לחוגים במועדון. אם ישנם תושבים המכירים/מעוניינים לקחת חלק בנושא נא לפנות למזכיר המושב.
 6. גינון – התקבלו מספר הצעות מחיר לגינון במספר אזורים מוזנחים במושב ולאחר תהליך בחינת ההצעות נקבל החלטה.
 7. דואר – לרווחת התושבים אנו מעוניינים  בהפרדה של תיבות הדואר (של דיירי המשנה מהמשכיר) כך שלכל דייר במושב תהיה תיבת דואר. 
 8. חיובי ארנונה – תהליך הפרדת חיובי המיסים והעברת הגביה לחשבון המוניציפאלי נמצא בעיצומו. אנו מבקשים ממי שטרם חתם לפנות למזכיר המושב על מנת להשלים את התהליך.
 9. איכות הסביבה – נושא שריפת הניילונים בשטחים החקלאיים מוכר ומטופל ואולם ללא עזרת התושבים לא ניתן מענה הולם ועל כן במידה ומי מכם מבחין בפעילות מסוג זה נא לדווח באופן מיידי למזכיר או למי מחברי הוועד.

 

                                                                                                                                                                                   בתודה

                                                                                                                                                                          ועד מקומי- גני יוחנן