סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום ג' 03.09.14

פרוטוקול מס' 8

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום ג' תאריך 03.09.2014

נוכחים: מר עמי שרון ,מר רזי עטואר – מזכיר המושב, עו"ד קרן מכלוף טליס, מר יצחק פרסקי, מר איתי שייביץ, מר יואל אווירבך

על סדר היום:
כביש המריבה
תיקון ושיפוץ קו ביוב
נקיון: תעלות, פינות מחזור, כללי, מזכרת בתיה, שריפות בשטחים החקלאים
שערים למושב, בטחון
"צוק איתן"
ממ"ד לגן
העברת שטח עבור גן ילדים ובית כנסת חדשים
ליווי הסעות
פרויקטים

החלטות:
1.כביש המריבה המועצה – קיבלה מבית המשפט ארכה של 30 חודשים על מנת להגיע להסדרת כביש קבוע וחוקי שישמש את ארבעת הישובים, במהלך הדיון תמכנו בבקשת המועצה לארכה וזאת בתמורה לשערים
שיאפשרו לנו לווסת את התנועה שעוברת דרך המושב ויתנו מענה לנושא הבטחון במושב.
2.תיקון ושיפוץ קו ביוב – ישנו קו ביוב אשר באופן קבוע נסתם ועולה על גדותיו, נקודת הקצה שלו היא במשק 2 ותחילתו באזור המשק של יוסי כחלון, הקו חוצה את כל הישוב. הקו הזה תוכנן בצורה
לקויה לכן הוא נסתם באופן קבוע. לאחר שיחה עם שגיא, מנהל מחלקת תשתיות במועצה סוכמו שני דברים: 1. קו הביוב הנ"ל נכנס לרשימת הפרויקטים לביצוע של המועצה לשיפוץ תשתיות. 2. עד ביצוע
שיפוץ הקו, יבוצע נקיון יזום אחת לחודשיים על מנת למנוע תקלות.
3.נקיון – א. תעלות ניקוז – השבוע החלו עבודות ניקוי תעלות הניקוז וכן את השטחים החקלאים הגובלים בבתי התושבים, בנוסף הסתיימה עבודת ניקוי השטח מאחורי ההרחבה ברחוב ההדס וכן בתעלה
הגובלת במזכרת בתיה מאחורי רחוב הצבעוני, תושבים ציינו כי לא ניקו שם לפחות עשר שנים, עבודות הניקיון עדיין לא הסתיימו.
ב. פינת מחזור, קובץ עם תכנון מיקום פינת המחזור נעביר במסודר לאחר שנסכים עליו פה בישיבה לפי הפורמט אשר הוצג, המדבר על העתקת הפינה הקיימת לאזור המזכירות וכן הוספת שתיים
חדשות: 1. הפינה הראשית תהיה ליד המזכירות. 2. פינה נוספת ברחוב הסביון. 3. פינה נוספת ברחוב הכלנית.
ג. נקיון כללי – כידוע במושב אין פועלי נקיון, לאחר פיילוט הנקיון שביצענו שלחנו את מסקנותינו בנדון למחלקת התשתיות ולגזבר המועצה, הם הסכימו השבוע לפתוח את חוזה הקבלן ולדון
איתנו על התמהיל הנכון עבורנו, אשר ישלב משאית קטנה, פועלי נקיון ומשאית גדולה – תוכן הצעה בהתאם ותשלח.
ד. השטחים הגובלים עם מזכרת בתיה – אנחנו עובדים בצמוד עם מחלקת הפיקוח של מזכרת בתיה ועם אגף שפ"ע שלהם, הם עוזרים לנו מאוד, התושבים שלהם קיבלו בעבר אזהרות והחל מהשבוע
מקבלים גם קנסות מהפקח של המועצה שלנו בתאום עם המועצה שלהם.
ה. ריסוסים ושריפות בשטחים החקלאים – אנחנו מנסים לטפל בנושא ועושים כמיטב יכולתנו כולל שיחות עם המועצה בעניין והזמנת הפקח או הגורמים הרלוונטים, אבל התשובה שאנחנו מקבלים
מהמועצה בנדון הינה שהנושא נמצא באחריות האגודה החקלאית במושב – למעשה כלל השטחים החקלאים נמצאים באחריות האגודה ובתוך זה נכלל גם הנקיון וכללי הריסוס שהם צריכים לאכוף.
4.שערים למושב – כלל השערים אושרו, שלושה במספר, למעשה רק שער אחד היה בתוכניות המושב, שער הכניסה למושב, שאר השערים לא מאושרים ולא מופיעים באף תוכנית . אנחנו לאחר סיור עם האדריכלית
של המועצה ומודד, האדריכלית תעדכן את כלל השערים בתוכניות ותגיש אותן לאישור ולקבלת טופס 4 ולאחר מכן יהיה אפשר להמשיך בתהליך.
5.בטחון – ישנו גל פריצות במושב, פרסמנו פעם אחת לתושבים לגבי התנדבות לוועדת בטחון, הייתה היענות מועטה. ניתן לצאת להכשרה על ידי מג"ב אולם צריך כמות מתנדבים מינימלית שאנו לא עומדים
בה. בגני הדר וברמות מאיר יש מאגר של 160 מתנדבים לכן יש שם גם ניידת וגם נקודת שיטור. ברגע שהשערים נושא הגניבות יצטמצם.
6."צוק איתן" – אנחנו רוצים לציין לחיוב את הרתמות המועצה עבור התושבים בזמנים הללו וכן פעילויות ההפוגה לילדים אשר נעשו במושב מטעם המועצה, פעילות זו הייתה נחוצה וחיונית לילדים
ובוצעה באופן מקצועי וטוב. לגבי עניין החרגת המושב לטווח ה-40 ק"מ, נושא זה עלה על ידנו פעמיים במועצה, כולל בישיבת נציגי צח"י, המועצה פנתה למשרד לפיקוד העורף אך נענתה בשלילה.
בנוסף המקלטים נסגרו לאחר סיור תקינות שבוצע.
7.ממ"ד לגן – אנו לאחר סיור עם חברת הנפה וקבלן תשתיות, התקבלו שתי הצעות מחיר, כרגע זה ממתין לאישור בוועדת מכרזים במועצה. ממ"ד חדש עולה 100 אלף ₪ לפני הובלה, העתקת הממ"ד תעלה חצי
מהסכום.
8.העברת שטח עבור גן ילדים ובית כנסת– סוכם בין ראש הועד המוניציפלי לראש הוועד החקלאי כי יועברו שטחים עבור בניית גן ילדים חדש ושיפוץ בית הכנסת, מתוך מחשבה לעתיד על מנת שישמשו
לשנים הבאות את תושבי המושב, לאחר שביצענו מדידה של השטח הוגשו התוכניות חתומות למועצה ואנו פועלים במרץ על מנת לקדם את הנושא.
9.ליווי הסעות – איתרנו שני אנשים אשר היו מוכנים להתחלק בימי הנסיעה עם הסעות הילדים, ממתינים לראות אם ישנה הענות של ההורים לנושא.
10.פרויקטים – הותקנו שעונים אסטרונומיים במושב – השעונים הללו שולטים בזמני הדלקת וכיבוי התאורה החיצונית באופן אוטומטי לפי זמני שקיעה וזריחה וכך למעשה חוסכים בהוצאות החשמל.
פרויקטים עתידים – א. התקנת ספסלים חדשים
ב. שיפוץ הספסלים הקיימים במושב.
ג. התקנת לוחות מודעות חדשים.
ד. תיקון מדרכות ותשתיות במושב.
ה. התקנת מערכת כריזה במועדון תרבות.
ו. שיפוץ גני משחקים.

בתודה
ועד מקומי- גני יוחנן