סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום ג' תאריך 11.02.2014

נוכחים:
מר עמי שרון ,מר איציק כחלון, הגב' קרן מכלוף טליס, מר יצחק פרסקי.
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול
2. הכנת תקציב 2014
3. משרת מזכיר
4. תשתיות
5. אסיפה כללית
החלטות:
1. תקציב: התקציב מוכן ויוגש למועצה לאחר בדיקה מול רו"ח של המושב ולאחר פגישה עם וועד האגודה בה יוחלט האם ועד האגודה מעוניין בשיתוף פעולה.
2. משרת מזכיר: יצא מכרז לתפקיד, ישנם מועמדים רבים ומתאימים לתפקיד.
3. מועדון חדש: יש לבדוק מול מהנדס המועצה האם למרות הליקויים ניתן להפעיל את המועדון.
4. גינון: תיערך פגישה עם גנן המושב בניסיון להוריד עלויות ולתאם ציפיות.
5. תשתיות: נערך סיור עם אחראי תשתיות של המועצה ונציגי הוועד במושב בו הוצגו בפניו כל הליקויים. הוצג בפני הוועד דוח חלקי ולא מספק, העניין נמצא בטיפול.
6. תאורת רחוב: נבדקת אפשרות להחליף לתאורה חסכונית בכדי לחסוך בעלויות.
7. עדכון פרטי תושבים: הוכנו טפסים למיפוי כלל התושבים במושב הן לצורך הכנת מסד נתונים מעודכן והן להתנהלות שוטפת כגון: הפעלת מערכת SMS להתראות (ריסוסים, שריפות, הפסקת מים וכו'),ברכות
לימי הולדת, לידות, גיוס וכו'.
8. תרבות: נוער-יש לבדוק כיצד ניתן לעודד את כלל בני הנוער להגיע לפעולות המושב השונות ולקחת חלק פעיל במעורבות קהילתית.
פורים-מתוכננת פעילות פורימון לילדים ומסיבת תחפושות למבוגרים, בנוסף כחלק מקשרי קהילה הוחלט שהנוער יחלק לדור המייסדים משלוחי מנות אשר יוכנו ע"י תושבי המושב המעוניינים בכך.
9. מיחזור: החל טיפול בנושא מיחזור ואיכות סביבה (אנטנות, ריסוסים, שריפות ניילונים וכו') מול המועצה, יש לקדם מעורבות תושבים בנושא כה חשוב הנוגע לבריאות כולנו.
10. וועדת גבולות: התקיימה שיחה עם היועץ המשפטי של המושב לגבי גבולות המושב, יש לבדוק עם ועד האגודה ולהתאגד יחד בנושא.
11. הוראות קבע: תהליך העברת הוראות הקבע של כלל התושבים החל על פי הבירוקרטיה המקובלת בבנק.
12. אסיפה כללית: מעוניינים בכינוס אסיפה כללית בכדי לשמוע את קולות התושבים ולשתף בנעשה. אנו נוציא בהמשך תאריך לקיום האסיפה.

בברכה,
ועד מקומי- גני יוחנן