סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום ד' תאריך 7.05.2014

נוכחים: מר עמי שרון ,מר רזי עטואר – מזכיר המושב,, עו"ד קרן מכלוף טליס, מר יצחק פרסקי,מר איתי שייביץ, מר יואל אוירבך

על סדר היום:

 1. "כביש המריבה"
 2. הסעות תלמידים
 3. הזמנת הורים לישיבת הועד להבנת הבעיות בהסעות התלמידים
 4. מועדון תרבות
 5. שיפור תשתיות ביישוב
 6. העברת ממ"ד לאזור גן המשחקים
 7. התקנת מצלמות
 8. כיוון שעות התאורה
 9. קו טלפון למזכירות
 10. הנחות לתושבים בבתי עסק שונים

החלטות:

 1. "כביש המריבה" – פסיקת בית המשפט נותרה אך מושב יציץ הגיש בקשה לעתירה וכעת נדחה ביצוע פסק הדין. אנו דואגים לתושבים שלנו וחולקו מדבקות למעבר בשער יציץ.
 2. הסעות תלמידים – בעקבות פסיקת בית המשפט, הסעות התלמידים יחלו בשעה 07:20 בתחנה הראשונה, האוטובוס יסתובב ביציץ ויחזור לביה"ס דרך צומת בילו.
 3. הזמנת הורים לישיבת הועד להבנת הבעיות בהסעות התלמידים –נשמעו כלל הבעיות בהסעות והוחלט על הקמת ועדת חינוך. כמו כן נבדקת ע" ההורים האפשרות לליווי מבוגר בהסעה.
 4. מועדון תרבות – החלו עבודות תיקון ליקויים.
 5. שיפור תשתיות ביישוב  הכוללים לוחות מודעות, תיקון כבישים, תיקון מדרכות, שילוט, תיקון הגשר ברחוב היסמין. אושרה ההזמנה והצעת הקבלן, המימון לכך נעשה מכספי תב"ר. בעקבות העבודות תיתכן אי נוחות זמנית.
 6. העברת ממ"ד לאזור גן המשחקים – קיבלנו הצעת מחיר משלוש חברות, אנו מעבירים למועצה ונקבל אישור, המימון לכך נעשה מכספי תב"ר.
 7. התקנת מצלמות – בעקבות מספר מקרי וונדליזם: פירוק תיבות הדואר, בנגים בחנייה, הריסת ברזיות בגן המשחקים הוחלט על התקנת מצלמות אבטחה, ניתן אישור למימון מכספי תב"ר.
 8. כיוון שעות התאורה – הוחלט על התקנת 3 שעונים אסטרונומיים (שעון שמתקדם עם שעות הזריחה/שקיעה). עלות כ-800 ₪  לשעון.
 9. קו טלפון – הותקן קו טלפון חדש במזכירות הועד המוניציפאלי ומספרו: 08-8665255
 10. הנחות לתושבים בבתי עסק שונים –  הועד פועל לקבלת הנחות  לתושבים. תושבי גני יוחנן יוגדרו כלקוח עסקי בהום סנטר, בניה בעץ בברנר, מעבדות לסלולר, חלפים לרכב ועוד.

                                                                                            בתודה

                                                                                           ועד מקומי- גני יוחנן