שינויים באיסוף פסולת ביתית לקראת חגי תשרי

שלום מצורף טבלת שינוים לקראת חגי תשרי פירוט השינויים בפינוי פסולת ביתית ספטמבר 2017

שנה טובה