מכרז עבור גינון ציבורי 2018

מושב גני יוחנן הזמנה להשתתף במכרז גינון וניקיון הוועד מקומי של מושב גני יוחנן פונה בזאת להציע הצעות להשתתפות במכרז לביצוע החזקת הגינון בשטחי המושב. על המגישים לעמוד בתנאים הבאים:… קרא עוד →